محل تبلیغات شما

آندهای MMO

(Mixed Metal Oxide Anode)

آندهای MMO  از دو بخش ف پایه و پوشش تشکیل شده‌اند. از تیتانیم به عنوان ف پایه استفاده شده زیرا این ف خواص مورد نیاز جهت دریافت پوشش به منظور مقابله با محیط‌های شیمیایی مهاجم را داشته و برای انتقال جریان مناسب می‌باشد. از دیگر مزایای تیتانیم می‌توان به استفاده از آن در شکل‌های مختلفی از جمله لوله، نوار، سیم، توری و صفحه اشاره نمود.

پوشش آندهای MMO بسیار نازک (در حد چند میکرون) بوده و بر روی ف پایه، به روش‌های مختلف قابل اعمال است. این پوشش بسته به نوع کاربرد می‌تواند تلفیقی از دو یا چند اکسید فی شامل اکسیدهای ایریدیوم، تانتالوم، روتنیوم و تیتانیوم باشد.

mmo cross section 

سطح مقطع آندهای MMO

با اعمال این پوشش به عنوان یک عامل فعال‌ساز، پتانسیل اضافی برای آزادسازی کلر و اکسیژن آندی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد زیرا پوشش کاتالیستی آند MMO مقاومت اندکی را برای آند ایجاد نموده که این مقاومت ناچیز منجر به نرخ مصرف کمتر با در نظر گرفتن طول عمر آن می‌شود.

آندهای MMO نرخ مصرف بسیار پایینی در حدود کمتر از mg/A.Year 1 بسته به شرایط محیطی و کاربرد دارند.

 222

ساختار میکروسکوپی پوشش آندهای MMO

حداکثر دانسیته جریان خروجی و طول عمر آندهای MMO در شرایط محیطی مختلف به صورت زیر است:

شرایط محیطی

حداکثر دانسیته جریان خروجی

(A/m2)

طول عمر

(Year)

پشت‌بند کربنی 50 25
کک پترولیوم 100 25
آب شیرین 100 25
آب شور 300-100 25
آب دریا 600 25

 333.jpg

کوره عملیات حرارتی آندهای MMO

به طور کلی آندهای MMO دارای مزایای زیر هستند:

 •       کاربرد آسان
 •      امکان تولید آندهایی با شکل‌های مختلف
 •       قابلیت حمل آسان
 •       وزن پایین
 •       جریان خروجی بالا
 •       طول عمر طولانی در دانسیته جریان‌های خیلی بالا
 •       پایداری ابعادی
 •       امکان پوشش‌دهی مجدد
 •       قابلیت اطمینان

این آندها در سیستم های حفاظت کاتدی تزریق جریان به منظور مقابله با خوردگی سازه های پایه فی بکار می‌روند. بیشترین کاربرد این آندها در تعمیرو نگهداری پل‌ها، سازه‌های دریایی، سکوهای دریایی، کف مخازن ذخیره سازی، خطوط لوله مدفون در خاک یا غوطه‌ور در آب و سازه‌های بتونی می‌باشد.

 444.jpg

نمونه‌ای از آندهای MMO حفاظت کاتدی برناگداز

شکل‌های متداول آندهای MMO حفاظت کاتدی برناگداز به صورت زیر است:

 •       آندهای MMO لوله‌ای

آندهای  MMOلوله‌ای به منظور حفاظت کاتدی سازه‌های فی مدفون در خاک (بطور مستقیم یا همراه با پشت‌بند کربنی) یا غوطه ور در آب بکار می‌روند.

 

 DSC_01451.jpg

نمونه‌ای از آندهای MMO لوله‌ای برناگداز

زیرلایه تیتانیم این آندها براساس اامات استاندارد ASTM B338 Grade 1 or 2 انتخاب می‌شود. جریان خروجی و طول عمرآندهای MMO لوله‌ای برطبق سایز و شرایط محیطی مختلف به صورت زیر است:

شرایط محیطی

سایز آند

(طول × قطر)

جریان خروجی

(A)

طول عمر

(Year)

خاک، کک و آب شیرین (in 48 × in 4/3)  mm1220 × mm 19 7 25
(in 7/19 × in 1)  mm500 × mm 25 4 25
(in 4/39 × in 1)  mm1000 × mm 25 8 25
(in 48 × in 1)  mm1220 × mm 25 3.5 25
(in 60 × in 1)  mm1500 × mm 25 4.5 25
(in 48 × in 25/1)  mm1220 × mm 75/31 12 25
آب دریا (in 48 × in 4/3)  mm1220 × mm 19 45 25
(in 7/19 × in 1)  mm500 × mm 25 25 25
(in 4/39 × in 1)  mm1000 × mm 25 50 25
(in 48 × in 25/1)  mm1220 × mm 75/31 75 25

 •       آندهای MMO نواری

آندهای  MMOنواری به منظور حفاظت کاتدی خطوط لوله و مخازن بکار می روند. پایه تیتانیم این آندها براساس اامات استاندارد ASTM B265 Grade 1 انتخاب می‌شود.

 777.jpg

نمونه‌ای از آندهای MMO نواری برناگداز

ابعاد و وزن آندهای  MMOنواری و حداکثر دانسیته جریان و طول عمر آنها به صورت جداول زیر است:

پهنا (in 0.25)  mm6.35
ضخامت (in 0.025) mm 0.635 
طول کویل استاندارد m 100
وزن کویل استاندارد kg 1.5
ناحیه سطحی نوار m2 Per/m0.014

 

 

شرایط محیطی

جریان خروجی

(mA/m)

طول عمر تقریبی

(Year)

ماسه ریز 42 50
بتن 1.5 100

 •       آندهای MMO نواری توری

آندهای  MMOنواری توری به منظور حفاظت کاتدی سازه‌های بتونی بکار می‌روند. زیرلایه تیتانیم این آندها براساس اامات استاندارد ASTM B265 Grade 1 انتخاب می‌شود. جریان خروجی و طول عمر آندهای  MMOنواری توری در بتون برحسب پهنای آنها به صورت جدول زیر است:

پهنا

(mm)

جریان خروجی

(mA/m)

طول عمر تقریبی

(Year)

10 2.75 75
13 3.7 50
3.5 100
15 4.1 50
3.9 75
20 5.6 50
4.9 75
4.7 100

 •       آندهای MMO سیمی

آندهای MMO سیمی به منظور حفاظت کاتدی سازه‌های فی مدفون در خاک مانند خطوط لوله و کف مخازن بکار می روند.

 666.jpg

نمونه‌ای از آندهای MMO سیمی برناگداز

پایه تیتانیم این آندها براساس اامات استاندارد or 2 ASTM B863 Grade 1 انتخاب می‌شود. جریان خروجی آندهای MMO سیمی برطبق سایز آنها به صورت زیر است:

قطر سیم

(mm)

جریان خروجی (A/m)
آب دریا آب شیرین بکفیل کربنی
1.5 3 0.5 0.5
2 4 0.66 0.66
دوره آموزشی رفع تداخل ارتینگ و حفاظت کاتدی (خطوط لوله تانک و مخازن)

دانلود مقاله و تحقیق حفاظت کاتدیک اکسل جزوه کتاب نرم افزار حفاظت کاتدی

کاربرد و مقایسه انواع آندهای حفاظت کاتدیک MMO وایر ریبون و فداشونده چیست

  ,mmo ,آندهای ,in ,× ,mm ,    ,آندهای mmo ,× mm ,× in ,حفاظت کاتدی ,منظور حفاظت کاتدی ,آندها براساس اامات ,حفاظت کاتدی سازه‌های ,انتخاب می‌شود جریان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها